## Slovenian language file for analog 4.13. ## May not work with any other version. ## Kodna stran ISO Latin 2. ## ## This is a language file for analog. Lines beginning with ## are comments. ## Each language should have one language file in its own character set, ## and can have additional ones for HTML and ASCII (7 bit) output. ## ## If your language doesn't seem to fit into this pattern, explain the problem ## to me, and I can adjust the source code if necessary. ## ## The character set of this language file ISO-8859-2 ## Abbreviations for the day and month names. ned pon tor sre čet pet sob jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec ## Next some standard common words. ## Abbreviation for "week beginning" teden od: mesec dan dni ## Abbreviation for "hour" ura minuta minut sekunda sekund(e) byte bytov zahtevek zahtevki(ov) datum ## This has the right spacing for a column like 23/Mar/98 15:00-15:05 datum ura prvi datum prva ura zadnji obisk zadnji datum datoteka datotek(e) gostitelj gostitelji(ev) virtualni gostitelj virtualni gostitelji(ev) imenik imenikov domena domen(e) organizacija organizacije podaljšek podaljški URL URL-ji brskalnik brskalniki OS OS ## (= operating system, operating systems) velikost iskalni niz iskalni nizi spletno področje spletna področja uporabnik uporabniki(ov) statusna koda statusne kode Statistika spletnega strežnika ## Now the names of reports Splošni povzetek ## The time reports, plus "busiest" strings (at the bottom of each report) Poročilo po mesecih Mesec z največ obiski: Poročilo po tednih Teden z največ obiski: teden od Povzetek po dnevih Poročilo po dnevih Dan z največ obiski: Poročilo po urah Povzetek po urah Ura z največ obiski: Poročilo po četrtinah ure Četrtina ure z največ obiskov: Poročilo po skupinah po pet minut Pet minut z največ obiski: ## The non-time reports. In each case, we have the name of the report, ## followed by the type of item in the report, once in the singular and once ## in the plural. These are used in phrases like "including all ??? with at ## least 200 requests". (The words higher up are used for column headings.) ## Finally we have the gender of this type of object, which can be m, f or n. ## ## So for example, in German a directory is Verzeichnis (neuter gender), which ## was given above. But "including the first directory" is "Ausgabe des ersten ## Verzeichnisses" and "including the first two directories" is "Ausgabe der ## ersten zwei Verzeichnisse". So here, we would have for the directory report: ## ## Verzeichnis-Bericht ## Verzeichnisses ## Verzeichnisse ## n ## ## I hope that makes sense! Poročilo po gostiteljih gostitelja gostitelji(ev) m Poročilo po imenikih imenik imeniki m Poročilo po vrstah datotek podaljšek podaljški m Poročilo po zahtevkih datoteka datoteke f Poročilo o preusmeritveh (redirekciji) datoteka datoteke f Poročilo o napakah datoteka datoteke f Poročilo po straneh, od koder so prišli URL naslov URL naslovi m Poročilo po spletnih področjih, od koder so prišli spletno področje spletna področja n Poročilo o preusmerjenih zahtevkih URL naslov URL naslovi m Poročilo o neuspelih preusmerjenih zahtevkih URL naslov URL naslovi m Poročilo o povpraševanju povpraševanje povpraševanja n Poročilo o povpraševanju z besedami povpreševalna beseda povpraševalne besede n Poročilo po virtualnih gostiteljih virtualni gostitelj virtualni gostitelji m Poročilo po uporabnikih uporabnik uporabniki(ov) m Poročilo o neuspelih uporabnikih uporabnik uporabniki(ov) m Povzetek po brskalnikih brskalnik brskalniki(ov) m Poročilo po brskalnikih brskalnik brskalniki(ov) m Poročilo operacijskega sistema operacijski sistem operacijski sistemi n Poročilo po domenah domena domene f Poročilo o organizaciji organizacija organizacije n Poročilo o statusu posredovanih strani oznaka statusa oznake statusa f Poročilo o procesnem času Poročilo po velikosti datotek ## Used at the bottom of the report Analizo opravil Čas dela Manj kot 1 ## Used in the time reports Vsaka enota predstavlja ali manjši delež zahtevek za stran zahtevkov za stran ## Used at the bottom of each non-time report: need m, f & n genders nenavedeno nenavedeno nenavedeno ## Used at the top of the report Datum obdelave: Analizirani so zahtevki od do ## Used in the General Summary Uspešnih zahtevkov (skupaj) Povprečno uspešnih zahtevkov dnevno Uspešnih zahtevkov za strani (skupaj) Povprečno uspešnih zahtevkov za strani dnevno Vrstice v log datoteki brez oznake statusa Neuspešni zahtevki Preusmerjeni zahtevki Zahtevki z oznako "informational status" Število posredovanih strani na drugih strežnikih Število posredovanih drugih strežnikov Okvarjene vrstice v log datoteki Neželjeni vnosi v log datoteki Celoten obseg prenesenih podatkov Povprečno število prenesenih podatkov dnevno Številke v oklepajih se nanašajo na 7 dni do zadnjih 7 dni Pojdi na Začetek ## Some special phrases for particular reports [nerešene številčne adrese] [nepodana domena] [neznana domena] [glavni imenik] [ni imenika] [ni podaljška] [imeniki] Neznani Windows Neznani Macintosh Drugi Unix OS neznan ## Column headings for requests, pages, bytes and number (ie position in list) ## Should be short if possible -- abbreviate if necessary št.zaht. % zaht. strani % strani bytov % bytov št. ## Now we need to know how to say "listing the first ", "listing ## the first ", and "listing ". The %s and %d ## will be replaced by the appropriate things. There may be three of each of ## these statements, for the genders m, f and n. Any genders that aren't used, ## you can just put a * there instead. So, for example, French starts ## Affichage du premier %s ## Affichage de la première %s ## * ## with entries for m & f, but not n Izpisani prvi Izpisane prve Izpisani prvi %s Izpisani prvi %d %s Izpisane prve %d %s Izpisani prvi %d %s Izpisani %s Izpisane %s Izpisani %s ## "by" in the phrase "listing the first 3 files BY number of requests" po ## All requests WITH AT LEAST 10 requests z vsaj ## Different ways of doing floors preusmerjeni zahtevek preusmerjeni zahtevki neuspešni zahtevek neuspešni zahtevki %% prometa %% od največjega obsega prometa bytov prometa zahtevanih od z preusmerjenimi zahtevki od z neuspešnimi zahtevki od ## Now "sorted by": again, in m, f & n (only needed in plural though) razporejeni po razporejene po razporejeni po ## different ways of sorting obsegu prometa %% zahtevkov %% od največjega števila zahtevkov številu zahtevkov %% zahtevkov za strani %% od največjega števila zahtevkov za strani številu zahtevkov za strani %% od preusmerjenih zahtevkov %% od najve jega tevila preusmerjenih zahtevkov številu preusmerjenih zahtevkov %% od neuspešnih zahtevkov %% od največjega števila neuspešnih zahtevkov številu neuspešnih zahtevkov času zadnjega zahtevka času zadnjega preusmerjenega zahtevka času zadnjega neuspešnega zahtevka ## 3 other ways of sorting in m, f, & n razporejeni po abecedi razporejene po abecedi razporejeno po abecedi razporejeni numerično razporejene numerično razporejeno numerično nerazporejeni nerazporejene nerazporejeno ## There's a colon here, because the French like to put a space before a colon, ## so they have space-colon instead here. : ## Some date formats. E.g. for 9am on 1st January 1997 use ## %d for date " 1" ## %D for 0-padded date "01" ## %m for month "Jan" ## %y for short year "97" ## %Y for long year "1997" ## %h for hour " 9" ## %H for 0-padded hour "09" ## %n for minute "00" ## %i for hour at end of time interval (where this makes sense) ## %I for 0-padded hour ditto ## %o for minute ditto ## %w for weekday "Wed" ## So for a date, English might have %d/%m/%y for 1/Jan/97, whereas German ## would have %d.%m %y for 1.Jan 97). Note: the month number is not available ## because it can produce ambiguous dates. ## ## The different date formats are as follows ## "refer to the 7 days to [date]" %d. %m. %Y %H.%n ## "Programme started at" and "Analysed requests from" %d. %m. %Y ob %H.%n ## In Daily Report %d. %m. %y ## In Hourly Report %d. %m. %y %H.%n-%I.%o ## In Quarter-Hour and Five-Minute Reports %d. %m. %y %H.%n-%I.%o ## In Weekly Report %d. %m. %y ## In Monthly Report %m. %Y ## The date (d) column in non-time reports %d. %m. %y ## The date & time (D) column in non-time reports %d. %m. %y ob %H.%n ## In non-time reports: "including all files with requests since [date]" %d. %m. %y %H.%n ## Finally, definitions of the HTTP status codes (see ## ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2616.txt). You could leave these ## in English if you can't (or don't want to) translate them. 100 Nadaljuj z zahtevo 101 Pretikanje protokolov 1xx [Informacije] 200 V redu 201 Narejen 202 Sprejeto za nadaljno procesiranje 203 Informacija ni izvirna 204 V redu, toda nič ni za pošiljanje 205 Počisti dokument 206 Delna vsebina 2xx [Uspehi] 300 Obstajajo dokumenti 301 Permanentno premaknjen dokument 302 Dokument najden drugje 303 Poglej ostalo dokumentacijo 304 Nespremenjeno od zadnje nadomestitve 305 Uporabi proxy 306 Pretikanje proxy-ja 307 Začasno premaknjen dokument 3xx [Preusmeritev] 400 Neveljavna zahteva 401 Zahtevana izvirnost 402 Zahtevano plačilo 403 Dostop zavrnjen 404 Dokument ni najden 405 Metoda ni dovoljena 406 Dokument ni veljaven za klienta 407 Zahtevana izvirnost Proxy-ja 408 Zahteva je potekla 409 Zahteva v sporu s sredstvi 410 Dokument permanentno odstranjen 411 Zahtevana dolžina 412 Predpogoj je spodletel 413 Zahteva je predolga 414 Zahtevano ime datoteke je predolgo 415 Ne podpira tipa datoteke 416 Zahtevan interval neveljaven 417 Spodletelo 418 Spodletelo 419 Pričakovanja spodletela 4xx [Različne klient/uporabnik napake] 500 Notranja napaka pri procesorju 501 Nepodpiranje zahtevanega tipa 502 Napaka na serverju 503 Usluga trenutno nedosegljiva 504 Gateway je potekel 505 Verzija HTTP ni podprta 506 Preusmeritev spodletela 5xx [Napake na serverju] xxx [Neznan]